• Kozmetika

  Kratki stručni studij

 • Wellness

  Kratki stručni studij

VSŠKV - Viša stručna škola za kozmetiku i wellness Ljubljana je privatna viša stručna škola koja u Sloveniji prednjači po broju upisanih studenata u programe Kozmetika i Wellness. Uvjereni smo da dobar rezultat nije puka slučajnost već odraz onoga što škola nudi kao svoju izvrsnost. Visok kvalitet rada, široka mreža poslodavaca s kojima škola surađuje, ugled škole kao i niz mogućnosti za osobni i profesionalni razvoj pojedinca.

Većina viših stručnih škola nema cjelovitog pristupa koji bi obuhvaćao stručno i sadržajno usmjerenje. Odlučili smo se za drugačiji pristup zato škola VSŠKV udružuje (kao što će činiti i u buduće) samo srodne i sadržajno povezane studijske programe sljedećih područja:

 • njega i ljepota,
 • skrb za sebe (wellness),
 • zdravlje, te zdrav i uravnotežen životni stil.

U programskoj shemi, razvoju i izvedbi studijskih programa pratimo ciljeve EU projekata Vital i Time-well. S APHRO modulom edukacije i suvremenim razvojnim trendovima kod nas kao i u svijetu - posebice cjelovitim (holističkim) pogledom na razvoj čovjeka i njegovo zdravlje. Kako su područja njege, ljepote, dobrobiti zdravlja i uravnoteženog životnog stila interdisciplinarna, tako je na tom području edukacije nužan cjelovit pristup.

VSŠKV - Viša stručna škola za kozmetiku i wellness Ljubljana provodi dva akreditirana i javno važeća višeškolska studijska programa:

 • program Kozmetika i
 • program Wellness.

Oba programa traju 2 godine i izvode se u 3 ciklusa, i to u formi izvanrednog studija (kao studij s djelomičnim opterećenjem).

Nastava je organizirana u obliku tečaja i u rokovima koje škola odredi prema rasporedu predavanja. Predavanja i vježbe se odvijaju dvaput tjedno (Kozmetika: utorak i četvrtak; Wellness: ponedjeljak i srijeda) u kasnijim poslijepodnevnim satima, od 16.45 do 20.45, povremeno i subotom kroz jutro, od 9.00 do 13.00.

Pojedinačna godina studija obuhvaća u prvoj i drugoj godini (ciklusu) 34 tjedna, od toga su 24 tjedna organizirane edukacije i 10 tjedana prakse kod poslodavca.

Oba studijska programa su prema europskom prenosivom sistemu vrjednovana sa 120 ECTS bodova.

Cijeli studij Kozmetike i Wellnessa proizlazi iz najučestalijeg poriva ljudske posjete stručnjaku za kozmetiku ili Wellness, poriva CBL. "Client Based Learning" (učenje usmjereno ka stranki) postavlja u prvi plan potrebe stranke te se od tu kreče. Tako je kozmetičar / Wellness stručnjak direktno usmjeren k rješavanju strankinog problema.

Evaluacije studija na sličnim školama u inostranstvu kazuju da student ne samo što bolje pamti nastavni material, već se parcijalno znanje lakše te bolje integrira u cjelovito znanje, isto tako raste interes za studij te ovakav nastavni proces razvija studentovo mišljenje.

Pored CBL pristupa, studij na VSŠKV prožimaju i drugi porivi: integrativni pristup učenju teoretskih i praktičnih sadržaja, problemska usmjerenost, kontakti sa strankama tijekom studija, poticanje aktivnog učenja, poticanje odgovornog i aktivnog odnosa studenata, mentora, instruktora, edukatora i drugih do studentske prakse.

Na VSŠKV gradimo poticajne odnose među studentima i predavačima, za koje smatramo da nose obilježja škole budućnosti: u tijeku učenja predavač i student sudjeluju, nastavni put pojedinca se u okviru mogućnosti prilagođava njegovim potrebama, potiče se radost učenja i budi želja za novim znanjem,... stvara se ozračje da škola više nije samo nužnost već želja i zadovoljstvo.

Područja kozmetike i wellnessa su stara skoro koliko i čovječanstvo samo. Čovjek se već stoljećima trudi biti lijep i zdrav. Ta je nakana danas još izrazitija. S toga se oba područja razvijaju neslućenom brzinom, traži se stručno osposobljen kadar, a nude se i dobre mogućnosti zapošljavanja i u inozemstvu.

S menadžerskim znanjima, znanjima učinkovite komunikacije, znanjima stranih jezika, znanjima za oblikovanje cjelovite skrbi za dobrobit ljudi, znanjima coachinga,... diplomanti obaju programa postaju osposobljeni za poslove u turizmu, preventivne usluge u zdravstvu te obavljanje samostalne djelatnosti na području ljepote, zdravlja, wellnessa, tjelesne aktivnosti …

Diplomanti VSŠKV, uspješno se zapošljavaju u vlastitoj poduzetničkoj inicijativi, u kozmetičkim, kao i u salonima za ljepotu, wellness, SPA, nutricionističkim i fitnes centrima, kupalištima, saunama, centrima za masažu i pedikuru, toplicama, hotelima, domovima za starije, u operativno-savjetodavnim ekipama koje skrbe za zdravlje i zdrav životni stil pojedinaca te grupa posebno na području sporta, unutar turističkih i medicinskih djelatnosti, u sportskim i trgovačkim centrima,… te posvuda gdje se zahtjeva osposobljenost planiranja, proizvodnje, marketinga i prodaje (novih) kozmetičkih/wellness proizvoda/usluga kao i s tim povezanim vođenjem te organizacijom poslovanja u zemlji i inozemstvu.

 • Praktično usmjeren studij, prilagođen potrebama tržišta rada.
 • Opuštena okolina za učenje.
 • Suvremene metode i oblici rada za visoku motiviranost, aktivnost in sudjelovanje studenata pri studiju.
 • Osobno razmatranje studijskih potreba, želja i prijedloga studenata.
 • Skrb za karijerni razvoj i pomoć pri traženju zaposlenja.
 • Visok ugled škole kod poslodavaca.
 • Brojne besplatne izvan studijske aktivnosti.
 • Probrani i provjereni predavači.
 • Konkurentske cijene i ugodne mogućnosti financiranja studija.
 • 100% jamstvo za povratak školarine u primjeru nezadovoljstva sa studijem.
 • Specijalističko usmjerenje škole u područje ljepote, zdravlja i Wellnessa.
 • Više od 25 godina iskustva na području edukacije mladih i odraslih.
 • VSŠKV je škola s jasnom vizijom. Želimo biti najbolji pri tome što činimo te duboko vjerujemo da to jesmo.

I Vi ... zaslužujete najbolje!

Broj upisanih studenata u studijskoj godini leto 2023/2024

0

program Kozmetika

0

program Wellness

Studijski program Kozmetika nastao je iz potreba tržišta rada na inicijativu poslodavaca te prema očekivanjima korisnika kozmetičkih usluga.

Program Kozmetika oblikovan je suvremeno. Obuhvaća široko stručno-teoretsko i praktički primjenjivo znanje s područja kozmetike te je usklađen sa smjernicama razvoja kozmetičke struke.

Program je osmišljen kao aktivni studij koji nudi izbor pojedinačnih predmeta tj. modula prema interesima pojedinca.

Europski sustav prijenosa bodova posebice doprinosi mobilnosti pri zapošljavanju kao i priznavanju stručnih kvalifikacija ne samo na slovenskom već i na europskom tržištu rada i znanja.

Poslije završenog studija stječe se VI/1. stupanj stručne izobrazbe te naziv Viši kozmetičar / Viša kozmetičarka (viš. kozm.).

Diplomanti imaju izvrsne mogućnosti razvoja karijere i ostvarenja vlastitih poduzetničkih ideja na području kozmetičke djelatnosti.

Studij kozmetike je studij budućnosti! Dokaz tome je sve veća opća aktivacija k trendu biti zdrav, biti lijep te se što bolje osjećati u svojoj koži!

CILJEVI OBRAZOVANJA

 • Razviti stručna i poslovna znanja kao i vještine za uspješnu primjenu kozmetičke djelatnosti.
 • Oblikovanje profesionalnoga identiteta, stručnog, profesionalnog i odgovornog odnosa prema kvalitetnom obavljanju posla.
Viši kozmetičar / Viša kozmetičarka na radnom mjestu obavlja sljedeće radove:
 • Planira, organizira, koordinira i vodi (vlastitu) kozmetičku djelatnost.
 • Savjetuje o ljepoti, tjelesnoj njezi, zdravom načinu življenja, dobrom osjećanju, zdravoj prehrani,...
 • Samostalno planira i obavlja kozmetičku njegu.
 • Upotrebljava suvremene i tehnološki najzahtjevnije sprave/aparate.
 • Komunicira sa strankama i prodaje (nove) kozmetičke proizvode te usluge.
 • Skrbi za kakvoću obavljenog posla, za zadovoljstvo i blagodat stranki.
 • Prati razvojne trendove na području kozmetičkih preparata, usluga i tehnologije.

SADRŽAJ PO MODULIMA

 • Komunikacija i informatika (obvezno)
 • Osnove kozmetike (obvezno)
 • Kozmetička njega (obvezno)
 • Menadžment i savjetovanje (obvezno)
 • Kozmetičke sprave (obvezno)
 • Masažne tehnike (izborno)
 • Aromaterapija (izborno)
 • Specijalna pedikura (izborno)
 • Zdrav način življenja (izborno)
 • Estetika (izborno)

Zanimanja na području Wellness djelatnosti su svakako zanimanja budućnosti jer se bave čovjekovim blagodatima kao i zdravim te uravnoteženim životnim stilom što svakako utječe na bolju kakvoću življenja. A to svi želimo... iz dana u dan sve više!

Ubuduće će biti jako važno ŠTO se nudi na tom području ali još značajnije će biti KAKO se to nudi. Stoga je već danas potrebno doseći visok nivo kreativnosti pri oblikovanju i uvođenju novih Wellness usluga na tržištu kao i poboljšati postojeću ponudu.

Svrha programa Wellness jest posjedovanje primjenljivog znanja suvremenih pristupa poboljšanja kakvoće življenja i zdravlja pojedinaca kao i cjelovito organiziranje te vođenje Wellness usluga.

Program je osmišljen kao aktivni studij koji nudi izbor pojedinačnih predmeta tj. modula prema interesima pojedinca. Europski sustav prijenosa bodova posebice doprinosi mobilnosti pri zapošljavanju kao i priznavanju stručnih kvalifikacija ne samo na slovenskom već i na europskom tržištu rada i znanja.

Poslije završenog studija stječe se VI/1. stupanj stručne izobrazbe te naziv Organizator / Organizatorica poslovanja u Wellness djelatnosti (org.posl.vel.).

CILJEVI OBRAZOVANJA

 • Razviti stručna i poslovna znanja kao i vještine za uspješnu primjenu Wellness djelatnosti.
 • Oblikovanje profesionalnoga identiteta, stručnog, profesionalnog i odgovornog odnosa prema kvalitetnom obavljanju posla.
Organizator / Organizatorica poslovanja u Wellness djelatnosti na radnom mjestu obavlja sljedeće radove:
 • Planira, organizira, koordinira i vodi (vlastitu) Wellness djelatnost.
 • Savjetuje pojedincima i grupama pojedinaca (strankama) o Wellness djelatnostima, tjelesnoj njezi, zdravom načinu življenja, tjelesnoj aktivnosti, dobrom osjećanju, zdravoj prehrani, ograničavanju loših navika i poroka, ...
 • Priprema individualne / prilagođene programe za stranke.
 • Rabi suvremenu informacijsku tehnologiju.
 • Oblikuje i prodaje (nove) Wellness usluge.
 • Komunicira i sudjeluje sa strankama, suradnicima i u stručnim timovima.
 • Skrbi za kakvoću obavljenog posla, za zadovoljstvo i blagodat stranki.

SADRŽAJ PO MODULIMA

 • Komunikacija (obvezno)
 • Ekonomika i poslovanje (obvezno)
 • Marketing i turizam (obvezno)
 • Wellness (obvezno)
 • Zdrava prehrana (izborno)
 • Kretanje, tjelesne aktivnosti (izborno)
 • Duševni Wellness (izborno)
 • Ljepotna i tjelesna njega (izborno)
UVJETI UPISA

Osnovni uvjeti upisa na kratke stručne studije:

 • položena državna ili strukovna matura tj. zaključena tome primjerena edukacija prema prijašnjim propisima (srednja škola - 4 godine) ili,
 • položen majstorski ili ispit o stručnoj osposobljenosti, tri godine radnog iskustva i položen ispit znanja iz opće važećih predmeta prema odredbama važećim za državnu maturu u srednjim stručnim školama.
ŠKOLARINA ZA 1 GODINU STUDIJA

Cijena upisnine:                                                290 €.

Cijena školarine programa Kozmetika:     2.990 €.
Cijena školarine programa Wellness:        1.990 €.
---
Moguća je obročna otplata školarine. [ Više informacija ]

UPIS U STUDIJSKU GODINU 2024./2025.

Rokove upisa u viši školski studij određuje Ministarstvo edukacije, znanosti i sporta Republike Slovenije.
Rokovi za prijavu u studijskoj godini 2024./2025. su:

 • 1. upisni rok: 20.2. do 15.3.2024.
 • 2. upisni rok: 23.8. do 29.8.2024.

U gore navedenim rokovima pošaljite prijavu za upis putem e-obrasca koji ćete naći na stranici: https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/. Prijavni obrazac najprije ispunite elektronski te ga potom tiskajte i vlastoručno potpisanog s dokumentacijom (ako je potrebna: pogledaj sljedeću rubriku) pošaljite kao preporučenu pošiljku na prijavnu službu:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje
Slovenija


Podpisan i skeniran obrazac možete poslati i preko elektonske pošte: prijava.vps@sc-celje.si.

---
Ako ste završili ili tek završavate srednju školu izvan granica Republike Slovenije, prijavi ne prilažete dokumente (iako možda već imate nostrifikaciju) već ih proslijedite višoj stručnoj školi koju ste naveli kao 1. želju (VSŠKV) najkasnije do 15.3.2024. (1. upisni rok) to jest do 29.8.2024. (2. upisni rok) sljedeće dokumente:

 • ovjerenu kopiju zaključne svjedodžbe srednje škole,
 • ovjeren prijevod zaključne svjedodžbe srednje škole na slovenskom jeziku,
 • ovjerenu kopiju svjedodžbe predzadnje godine srednje škole,
 • ovjeren prijevod svjedodžbe predzadnje godine srednje škole u slovenskom jeziku,
 • ovjerenu kopiju svjedodžbe zadnje godine srednje škole,
 • ovjeren prijevod svjedodžbe zadnje godine srednje škole u slovenskom jeziku,
 • kopiju identifikacijskoga dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • kronološki opis dosadašnje edukacije,
 • popunjen obrazac: Vloga o priznavanju izobraževanja pridobljenega v tujini (Obrazac N).

VSŠKV izvede postupak priznavanje edukacije i donese rješenje kojim se utvrđuje ispunjujete li propisane edukacijske uvjete za upis u studijski program za kojeg se prijavljujete te o tome obavijesti Više školsku prijavnu službu.

Za svjedodžbe iz nekadašnjih jugoslavenskih republika, stečene prije 25.6.1991. godine postupak priznavanja edukacije tj. Rješenje o ispunjenju propisanih uvjeta za upis u studijski program nije potreban. Prijavi priložite ovjerenu fotokopiju zaključne svjedodžbe i ovjerene svjedodžbe zadnjih dvaju godina srednje škole. Diploma o međunarodnoj maturi (International Baccalaureat – IBO) je jednakovrijedna maturitetnoj svjedodžbi dobivenoj u Republici Sloveniji.

---
Ako ste zakasnili 2. upisni rok te u primjeru slobodnih upisnih mjesta moguć je upis i u 3. upisnom roku. Postupke prijave i upisa obavite direktno na VSŠKV.

Za sve nejasnoće i pomoć pri slanju vaše prijave tj. dodatne informacije, slobodno nam se obratite!

Dobrodošli! Veselimo Vam se!

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
Ulica Carla Benza 1
1000 Ljubljana
Slovenija
 
T: +386 1 5200 670
M: +386 31 742 748

Pišite nam

* Obvezna polja